Kalkulator

Kalkulator kosztów zakupu kasy fiskalnej

Proszę uzupełnić potrzebne dane:
Cena zakupu kasy
Typ ceny    Netto  Brutto
Jestem płatnikiem VAT Tak      Nie
Posiadam kasę fiskalną   Tak      Nie
Koszt zakupu urządzenia fiskalnego brutto:
Koszt zakupu urządzenia fiskalnego netto:
Podatek VAT do odliczenia:
Zwrot z Urzędu Skarbowego:
Podatek dochodowy (PIT):
Realny koszt zakupu urządzenia fisklalnego po dokonamniu wszystkich odliczeń:

 

Przy zakupie ksay fiskalnej w firmie MULTI-PC fiskalizacja, programowanie i szkolenie jest za 1 zł brutto.

wskazywanie