Kasy i drukarki online

Co to jest kasa ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas  prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in:  raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Każdy model działający w trybie online już od momentu przeprowadzenia fiskalizacji zacznie współpracować z Centralnym Repozytorium Kas. W ramach takiego połączenia, urządzenie rejestrujące będzie przesyłało do CRK dane dotyczące m.in. zaewidencjonowanych transakcji sprzedaży oraz przeprowadzonych przeglądów technicznych. Co więcej, nowoczesny system teleinformatyczny pozwoli nie tylko na gromadzenie, ale także analizowanie informacji emitowanych przez kasy fiskalne online. Dzięki temu CRK umożliwi znacznie skuteczniejsze kontrolowanie sprzedaży prowadzonej na rzecz klientów indywidualnych oraz czynności wykonywanych za pomocą urządzeń nowego typu.

Oprócz powyższego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kasy online mają wymóg stosowania protokołu komunikacyjnego z terminalami płatniczymi. Oznacza to, że wszelkie czynności pomiędzy kasą a terminalem zostaną zautomatyzowane, a terminale będą instalowane na zasadzie “podłącz i pracuj”. Praktycznie wszystkie terminale dostępne na rynku będą miały możliwość współpracy z kasą online jeśli operator terminala zaimplementuje protokół komunikacyjny. 

Jeśli miałeś kasę “online ready”… cóż, wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem ale trzeba być świadomym pewnych konsekwencji. Modernizacja dotychczasowego urządzenia z pewnością pozwoli na zachowanie modelu, który będzie już doskonale znany urzytkownikowi. Niemniej, zanim podatnik zdecyduje się na taką kasę rejestrującą, powinien najpierw zapoznać się z zasadami konkretnego programu Online Ready (regulaminy są dostępne na stronach producentów technologii sprzedaży).

Modernizacja kasy z certyfikatem zapwene będzie usługą płatną. Podatnik będzie musiał nie tylko dopełnić formalności związanych z odczytem pamięci fiskalnej kasy, następnie wysłać kasę do producenta w celu wymiany pamieci fiskalnej i adaptacji kasy do nowych przepisów ale także ponownie zlecić fiskalizację swojego modelu online ready. Co więcej, przez okres potrzebny na przejście przez wszystkie procedury, przedsiębiorca nie będzie mógł korzystać z modernizowanego urządzenia. To z kolei w wielu przypadkach musi czasowe wstrzymanie obsługi klientów indywidualnych. Nietrudno chyba zgadnąć, że konsekwencją zawieszenia handlu lub świadczenia usług mogą być mniejsze bądź większe straty finansowe.

Uwaga: Przepisy, weszły w życie 1 maja 2019 r., pierwsi podatnicy zostali objęci obowiązkiem ewidencji za pośrednictwem kas online od 1 stycznia 2020 roku. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

Rozporządzenie zmieniającej ustawę o VAT zawiera harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostają objęci przedsiębiorcy świadczący usługi:

a) od 01.01.2020 r. – naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) od 01.12.2020 r. –  dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

c) od 01.12.2020 r. – związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

d) od 01.07.2021 r. – fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawników, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Najczęściej pojawiające się pytania

 • Czym różni się kasa którą aktualnie posiadam od kasy ONLINE?

  Kasa ONLINE ma wiele różnic funkcjonalnych.

  Najistotniejsze to:

  – nośnik elektronicznej kopii paragonów będzie niedostępny dla użytkownika
  (możliwość odczytu danych tylko za pośrednictwem komputera),
  – bezpośrednia transmisja danych do serwerów fiskusa,
  – w pamięci fiskalnej będzie zapisywane dużo więcej danych,
  – wprowadzono wymóg stosowania standardów kryptograficznych opartych o rozwiązania sprzętowe.

 • Od kiedy będą w sprzedaży kasy ONLINE?

  Uwzględniając aktualny stan prac nad nowymi przepisami, najwcześniej kasy fiskalne ONLINE mogą pojawić się na rynku w IV kwartale 2019 r.

 • Czy muszę kupować nową kasę?

  W pierwszej kolejności warto sprawdzić od kiedy przedsiębiorcę z danej branży zacznie obowiązywać ONLINE. Daty są różne, zależne od segmentu rynku.

 • Co mam zrobić z kasą, którą już posiadam a wciąż nadaje się do użytku, czyli ma obowiązującą homologację i nie ma zapełnionej pamięci fiskalnej?

  Jeżeli użytkownik jest posiadaczem kasy fiskalnej która ma obowiązującą homologację i nie ma zapełnionej pamięci fiskalnej oraz nie jest zobligowany do stosowania kas ONLINE to może w dalszym ciągu je stosować.

 • Jakie poniosę koszty zmiany na ONLINE?

  Kasy w wersji ONLINE nie powinny być dużo droższe od wersji wcześniejszych.
  Istotną kwestią jest fakt, że podatnicy, którzy zostaną zobligowani do wymiany swoich kas na ONLINE będą mogli ponownie skorzystać z odliczenia. Kwota odliczenia to maksymalnie 700 złotych netto, jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia.

 • Czy kasy bez funkcji ONLINE mogą służyć jako kasy rezerwowe?

  Jeżeli podatnik przepisami prawa zobligowany jest do stosowania kasy ONLINE, jego kasą rezerwową musi być również kasa ONLINE. W przypadku gdy podatnik nie jest objęty obowiązkiem stosowania kas ONLINE, może stosować jako rezerwową –  kasę z elektroniczną kopią paragonu.

Dlaczego wprowadzane są kasy online?

1 . Zwiększenie skuteczności działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wdrożenie zmian prawnych, organizacyjnych oraz niezbędnych rozwiązań informatycznych.

2. Modernizacja systemu kas rejestrujących umożliwi gromadzenie na poziomie centralnym danych na temat obrotu i kwot podatku ewidencjonowanych na poszczególnych urządzeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia szarej strefy, a w konsekwencji zwiększy wysokość wpływów budżetowych.


Prawo techniczne

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii jest prawem od 9 lipca 2018 roku. Rozporządzenie umożliwia przygotowanie i homologację nowych urządzeń. Do końca września żadna z firm nie uzyskała homologacji na nowe modele współpracujące z repozytorium.

Projekt zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług (druk 2503)

Jest to kluczowy element nowej układanki prawnej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom ustawa nie wejdzie w życie w październiku. Nowym, prawdopodobnym terminem jest procedowanie ustawy w najbliższych miesiącach, tak by mogła zostać podpisana przez prezydenta w listopadzie lub grudniu i zacząć działać od 1 stycznia 2019. Chociaż nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje, uważa się, że podobnemu przesunięciu ulegną określone w projekcie terminy obowiązkowej wymiany kas rejestrujących dla wyszczególnionych tam grup podatników. Jeżeli te informacje zostaną potwierdzone będzie to oznaczać, że pierwsza grupa podatników musiałaby rejestrować sprzedaż na kasach repozytoryjnych od 1 kwietnia 2019.

Formalnie projekt musi zostać rozpatrzony na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, przegłosowany w Sejmie i w Senacie oraz uzyskać podpis Prezydenta RP. Sytuację można monitorować na stronach www.sejm.gov.pl

Rozporządzenia wykonawcze

Nowe brzmienie Ustawy VAT, gdy już będzie, wymaga jeszcze nowych rozporządzeń wykonawczych: określających terminy instalacji kas i funkcjonujące zwolnienia, określających sposób realizacji odpisu 700zł i wreszcie określających sposób użytkowania kas (w tym obowiązek przesyłania danych do repozytorium). Projekty tych rozporządzeń nie zostały jeszcze ujawnione przez Ministerstwo Finansów i oczekujemy na ich treść.