Metkownice

Wagi  Terminale płatnicze Czytniki kodów  Kolektory danych  Drukarki etykiet Metkownice

Regulacje prawne

Z dniem 22 lipca 2002 roku weszła w życie regulacja wyznaczająca ścisłe ramy informowania klientów o cenach oferowanych towarów i usług. Na dostosowanie się do nowego rozporządzenia przedsiębiorcy otrzymali trzy miesiące.

Każdy z towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej musi być opatrzony ceną, a klientowi należy zapewnić dostęp do prostej i czytelnej informacji o jej wysokości. Ustawa o cenach określa także, iż sposób umieszczenia cen ma uniemożliwić łatwe ich usunięcie.

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894), które weszło w życie w lipcu 2002, przewiduje pewne odstępstwa od regulacji ustawy o cenach przytoczonych na wstępie.
Zostały one podzielone na dwie omówione poniżej grupy:

1. Do końca grudnia 2003r. istnieje możliwość zastępczego informowania o wysokości ceny zamiast umieszczania jej na egzemplarzu czy opakowaniu każdego towaru. Od naklejania metki można odstąpić, jeśli cena jest podana na etykietach dołączonych do towaru (trwale z nimi złączonych) lub gdy widnieje w cenniku, katalogu albo na ekranie monitora. Takie przypadki reguluje par. 13 rozporządzenia, wg którego niewymagane będą ceny na:

 • towarach o małych gabarytach,
 • towarach masowych,
 • sadzonkach roślin, kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • żywych zwierzętach,
 • artykułach żywnościowych nie paczkowanych, sprzedawanych na sztuki (np. ciastka),
 • produktach zwyczajowo oferowanych w większych ilościach (np. glazura czy cegła),
 • produktach wydawanych przez automaty,
 • towarach spożywczych, którym kończy się termin przydatności do spożycia,
 • towarach, których cena nie przekracza 4zł.

2. Pewnymi odstępstwami zostały także objęte towary sprzedawane w sklepach samoobsługowych. Regulacje rozporządzenia przewidują, iż można w tych obiektach nie podawać ceny na towarach, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

 • przy poszczególnych stoiskach lub działach w sali sprzedaży będą zainstalowane czytniki w ilości zapewniającej kupującemu niezwłoczne odczytanie cen (tzn. powinno ich być 2 szt. na 50 m kw.); na czytniku musi wyświetlać się informacja z nazwą towaru lub łatwym do zrozumienia jej skrótem i ceną;
 • pracownicy obsługi w stoiskach lub działach, gdzie sprzedawane są produkty nieoznaczone ceną, mają obowiązek odczytania ceny na podstawie kodu kreskowego na każde życzenie klienta;
 • masa lub objętość towaru nieoznaczonego ceną nie może przekraczać 5kg lub 5l, towary nie mogą też w żadnym z wymiarów (długość, szerokość, głębokość) mieć więcej niż 2 m;
 • jeżeli cena towaru nie przekracza 20 zł.

Aby dostosować sposób informowania o cenach towarów i usług do wymogów nowego rozporządzenia, pozycje przeznaczone do sprzedaży detalicznej muszą być dodatkowo opatrzone niepołączonymi z towarem wywieszkami, znajdującymi się przy jednej sztuce produktu. Według definicji zawartej w rozporządzeniu, wywieszką jest etykieta, tabliczka lub plakat z wydrukowaną lub napisaną odręcznie ceną i nazwą towaru. Napisy mają być czytelne i wyraźne. Nazwa producenta i inne informacje identyfikujące cenę z towarem nie są wymagane, jeśli w pobliżu nie znajdują się inne podobne pozycje przeznaczone do sprzedaży.

Cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego powinna dotyczyć ceny za:

 • 1 litr lub 1 metr sześcienny – dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości,
 • 1 kilogram lub 1 tonę – dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy,
 • 1 metr lub 1 metr kwadratowy – dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni,
 • 1 sztukę – dla towarów sprzedawanych na sztuki,
 • ceny jednostkowe towarów sprzedawanych według objętości mogą także dotyczyć 100 mililitrów lub 0,1 litra a towarów sprzedawanych według masy – ilości za 100 gramów albo 100 kilogramów, jeżeli te jednostki są stosowane zwyczajowo i powszechnie dla tych towarów.

Metkownice

Urządzenia tego typu służą do naklejania cen na wyznaczone produkty i posiadają do tego celu bardzo dużo dodatkowych, przydatnych funkcji. Typowe metkownice są jedno- bądź kilkurzędowe, numeryczne bądź alfanumeryczne. Mają one możliwość drukowania średnio dziesięciu znaków w jednym rzędzie, przede wszystkim dla oznaczenia daty, ceny i wagi towaru. Posiadają dodatkowo znaki: walut – najczęściej znak zł i znak euro, znaki ilości najczęściej szt, wagi najczęściej kg, oraz inne dodatkowe znaki bardzo przydatne we współczesnym handlu.

Metkownice możemy podzielić na:

– jednorzędowe – są to metkownice numeryczne:

– dwurzędowe – występują w wersji dwa rzędy numeryczne, lub jeden rząd numaryczny a drugi alfanumeryczny:

– trzyrzędowe – najczęściej dwa rzedy numeryczne i jeden alfanumeryczny, spotyka się też modele z odwrotnym rozmieszczeniem rzedów: jeden rząd numeryczny, dwa rzędy alfanumeryczne:

Metkownice przystosowane są do standardowych metek o rozmiarach:

 • 26×12 mm dla metkownic jednorzędowych,
 • 26×16 mm dla metkownic dwurzędowych,
 • 28×29 mm dla metkownic trzyrzędowych.

Metki wykonywane są w różnych kolorach, najczęściej białym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym, ich kształt może być prostokątny lub prostokątno-falisty.